Klassisk i Sentrum - PRIVAT VENN / Classics in the Center - PRIVATE SUPPORTER

Arrangementsinformasjon

Privat


- Rabatterte priser på alle arrangementer

- Tre gratis – "Ta med en venn" billetter gjennom året *

- Deltakelse på eksklusive arrangementer for venner.

- Merchandise

 

*        Mat og drikke som serveres er ikke inkludert


Årsmedlemskap kr 500,-


Private


- Discounted rates at all events 

- Three "Bring a friend" - tickets throughout the year * 

- Participation in exclusive events for friends

- Merchandise 

 

* Food and drinks served are NOT INCLUDED 

 

Annual membership NOK 500, -


Privat Eksklusiv- Konsert "hjemme hos" i prosjektperiodene ***

- Adgang til alle arrangementer for to personer i husstanden *

- Seks gratis – "Ta med en venn" billetter gjennom året *

- Deltakelse på alle eksklusive arrangementer.

- Merchandise

 

*        Mat og drikke som serveres er ikke inkl

***     Reisekostnader kan påløpe utenom prosjektperiodene


Årsmedlemskap 7500,-


Private Eksclusive

- Concert "at home" during the project periods *** 

- access to all events for two persons * 

- Six free - "Bring a friend" tickets throughout the year * 

- Participation in all exclusive events. 

- Merchandise   

 

*        Food and drinks served are not included 

***     Travel expenses may be incurred outside of the project periods 

 

Annual membership NOK 7500,-

Restriksjoner

* Mat og drikke som serveres er ikke inkludert/ * Food and drinks served are not included
*** Reisekostnader kan påløpe utenom prosjektperiodene / *** Travel expenses may be incurred outside of the project periods